TUOTESELOSTE
1.1.1970
(entinen pvm. 1.1.1970)
 

Finnseco Polytop WB

 
Valmistus lopetettu
1.9.2009
 

TYYPPI
Yksikomponenttinen polymeerimodifioitu sementtilaasti, jonka maksimi raekoko on 0,6 mm.
SOVELTUVUUS
Puhtaan aikaisemmin pinnoittamattoman pesubetonipinnan pinnoituslaasti, joka suojaa alla olevaa betonia hidastamalla kosteuden ja hiilidioksidin tunkeutumista.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku
Värisävyt
Valkoinen. Lisäksi voidaan sävyttää vaaleita värejä. Lista saatavista väreistä on tilattavissa Tikkurila Paints Oy:n myyntitoimistosta.
Riittoisuus
N. 5 kg/m2 (= n. 2-3 mm kerros).
Pakkaukset
25 kg säkki.
Väripasta 1 litran astia.
Ohenne
Vesi
Työtapa
Ruiskutus laastipumpulla, min. suutinkoko 7 mm, tai käsilevitteisesti harjaamalla.
Seoksen käyttöaika (+20 °C)
N. 1 tunti.
Tiheys
Valmis seos n. 2 kg/l.
Varastointi
Kuivassa, ei saa kostua. Väripasta suojattava jäätymiseltä.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, pinnoituslaastin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään +5 ºC. Työskentelyä kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa tulee välttää.
Esikäsittely
Pinnat pestään painepesurilla puhtaiksi liasta ja irtonaisesta aineksesta. Vaurioitunut betoni poistetaan ja ruostuneet teräkset piikataan esille ja puhdistetaan ruosteesta vähintään luokkaan St 2. Hionta- ja piikkausjäte poistetaan huolellisesti. Puhdistetut teräkset käsitellään Finnseco-KOR korroosiosuojamaalilla ja tarvittavat paikkaukset tehdään Finnseco korjauslaasteilla työohjeiden mukaisesti.
Pinnoitus
Pinnoitettavaksi tuleva alue kostutetaan huolellisesti jo edellisenä päivänä ja uudelleen 1-2 tuntia ennen työn aloittamista. Kun kostutettu käsiteltävä pinta ei enää kiillä, voidaan pinnoitus aloittaa.

Valkoinen Finnseco Polytop WB pinnoituslaasti valmistetaan sekoittamalla koneellisesti 25 kilon säkki ja 5-5,5 l puhdasta vettä tasalaatuiseksi massaksi. Seoksen annetaan seistä n. 10 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.
Värillinen Finnseco Polytop WB pinnoituslaasti valmistetaan sekoittamalla koneellisesti 25 kilon säkki ja n. 4,5-5 l puhdasta vettä tasalaatuiseksi massaksi. Tämän jälkeen seokseen lisätään litran purkki väripastaa ja sekoitetaan huolellisesti. Purkkiin lisätään vielä n. puoli litraa vettä, jolla huuhdotaan mahdollisesti purkin pohjalle jäänyt pasta. Huuhteluvesi lisätään massaan ja sekoitetaan vielä huolellisesti. Seoksen annetaan seistä n. 10 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista. Kaikissa sekoituserissä tulee aina käyttää samaa vesimäärää ja samoja sekoitusaikoja tasaisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Finnseco Polytop WB pinnoituslaasti ruiskutetaan käsiteltävälle pinnalle, minkä jälkeen tuote harjataan välittömästi alustaan tiiviisti n. 2-3 mm:n kerrokseksi. Käsin harjattu ja kovettunut laastipinta viimeistellään seuraavana päivänä ruiskuttamalla pinnalle ohut Finnseco Polytop WB pinnoituslaastikerros.
Huom! Finnseco Polytop WB pinnoituslaastia valmistetaan kerrallaan vain niin paljon kuin tunnin aikana voidaan käyttää.
Jälkihoito
Pinnoituslaastipintaa jälkihoidetaan puhtaalla vedellä kostuttaen (sumutus) tai muovilla suojaten 2-4 vuorokautta työolosuhteista ja kerrospaksuudesta riippuen.
Kuivunut ja sitoutunut Finnseco Polytop WB pesubetonipinnoitteella käsitelty valmis pinta suojataan Alfasil silikonisuojalla ns. "märkää-märälle" -menetelmällä (materiaalimenekki n. 0,5 l/m2) tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti. Tarvittaessa (esim. tummat sävyt) Finnseco Polytop WB pesubetonipinnoite voidaan myös käsitellä kiviainespinnoille soveltuvilla maaleilla tai pinnoitteilla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Sisältää: sementtiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Tyhjät myyntipakkaukset ja kovettunut jäte voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR -
jar / 080904 / inh040205 / kal / 080904 / 001 6356


Takaisin