TUOTESELOSTE
15.7.2013
(entinen pvm. 12.7.2012)
 

Finnseco-KOR -korroosiosuojamaali

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Polymeerimodifioitu, korroosionestopigmenttiä sisältävä sementtimaali.
SOVELTUVUUS
Ruosteesta puhdistettujen terästen korroosiosuojamaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on vesiohenteinen Työväline: sivellin
Maalaustuoteryhmä 2012
413 Sementtimaalit RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
63 Sementti- ja kalkkisementtimaalit (RT-luokitus)
Värisävyt
Oranssi.
Riittoisuus
n. 12-15 jm. ø 10 mm terästä/2kg
Pakkaukset
2 kg:n pussi 2 litran sekoitusastiassa.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Vedentarve: 0,8–0,9 l vettä / 2 kg maalijauhetta
Seoksen käyttöaika (+20 °C)
n. 1 tunti.
Kovettuminen
Betonipaikkaukset tehdään Finnseco-korjauslaasteilla tunnin kulut­tua teräksen suojauksesta.
Tiheys
Valmis seos n. 1,6-1,7 kg/l.
Varastointi
Kuivassa, ei saa kostua.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Ilman, maalin ja alustan lämpötilan on oltava vähintään + 5 °C. Työskentelyä kuumalla ilmalla ja suorassa auringonpaisteessa tulisi välttää.
Esikäsittely
Terästä ympäröivä betoni poistetaan siten, että käsiteltävä teräs on mahdollista suojamaalata kauttaaltaan. Teräs puhdistetaan ruosteesta vähintään asteeseen St 2. Piikkaus- ja hiontajäte poistetaan huolellisesti.

Asbestia sisältävän alustan käsittelyssä on noudatettava Valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/1994 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010.

MAALIN VALMISTUS
Finnseco-KOR-jauhe lisätään puhtaaseen veteen (seossuhde 0,8–0,9 l vettä / 2 kg jauhetta) ja sekoitetaan tasalaatuiseksi massaksi, minkä jälkeen massan annetaan vettyä n. 5 minuutin ajan ennen uudelleensekoitusta ja työn aloittamista.

Finnseco-KOR-korroosiosuojamaalia valmistetaan vain niin paljon kuin tunnin aikana voidaan käyttää.
Maalaus
Maalaus tehdään puhtaalle ja kuivalle teräkselle kahteen kertaan sivellen. Teräksen taustapuoli tulee myös maalata. Toinen sively suoritetaan, kun ensimmäinen kerros on kosketuskuiva. Kokonaiskerrospaksuus on n. 2 mm.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet välittömästi käytön jälkeen vedellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: sementtiä ja bariumpigmenttiä ÄRSYTTÄÄ HENGITYSELIMIÄ JA IHOA. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ JA NIELTYNÄ. Vältettävä pölyn hengittämistä. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. HUOM! Käyttövalmiin seoksen pH on korkea, n. 12-13. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Käyttämättä jäänyt hävitettävä valmiste on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR: ei luokiteltu
jar280212 / ome171110 / klu150713 / 0016350


CE
CE logo
0416
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-1630-5001
0416-CPD-7380
EN 1504-7:2006
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Raudoituksen korroosionesto
Korroosionesto
Hyväksytty
Vaaralliset aineet
NPD
Estetty kutistuminen/laajeneminenTakaisin