TUOTESELOSTE
14.7.2016
(entinen pvm. 26.6.2013)
 

Finngard Kivipinnoite

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Vesiohenteinen kivipinnoite. Maksimiraekoko n. 1,5 mm.
SOVELTUVUUS

Betonirakenteiden ja sementtivahvoilla laasteilla ylitasoitettujen betoni- ja harkkopintojen sekä levypintojen pinnoitukseen.

KÄYTTÖKOHTEET
Asuin-, liike-, teollisuus-, varasto- ym. rakennukset.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sokkeliin Tuote on himmeä Tuote on vesiohenteinen Työväline: ruisku Työväline: teräslasta Tuote ei kestä pakkasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
kg/m²
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
1,5
kg/m²
Maalaustuoteryhmä 2012
429 Muut mineraalipintojen pinnoitteet RL 11...13
Maalaustarvikeryhmä 2001
34.1 Betonipintojen maalit ja pinnoitteet (RT-luokitus)
Perusmaalit
FPA ja FPC
Värisävyt
Vaalea kalkkikivi (FPA), Harmaa graniitti (FPC).

FPA ja FPC -perusmaaleista voidaan sävyttää Kivipinnoitteet-värikartan mukaiset ulkovärit.
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus

2,5-3,5 kg/m² lastalla (1-kerran käsittely)

4-5 kg/m² lastalla (2-kerran käsittely)

1,5-2,5 kg/m² ruiskutustyönä (1-kerran käsittely)

3,5-4,5 kg/m² ruiskutustyönä (2-kerran käsittely).

Pakkaukset
20 l astiassa 25 kg.
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
Työstetään ohentamattomana. Ohenna tarvittaessa vedellä max. 1%.
Työtapa

Lastalevitys käsin, ruiskutus laastipumpulla, min. suutinkoko 7 mm, tai suppiloruiskulla.

Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %

Kosketuskuiva seuraavana päivänä.

Vesihöyrynvastus (EN ISO 7783)
sD,H2O < 0,2 m
Vedenläpäisevyys (EN 1062-3)
w24 < 0,2 kgm-2h-0,5
Tartuntalujuus (EN 1542)
> 0,7 N/mm² (betonilla)
Säänkestävyys
Hyvä, myös meri- ja teollisuusilmastossa. Päästää sisäpuolelta höyrynä tulevan kosteuden läpi.
Kiinteäainetilavuus
n. 75%
Tiheys
n. 1,5 - 1,7 kg/l
Varastointi
Suojattava pakkaselta. Tuotteen tai astian lämpötila ei saa ylittää +35 ºC. Ei saa varastoida auringonpaisteessa edes suojapeitteen alla. Sävytetty tai huonosti suljetussa tai vajaassa astiassa oleva pinnoite ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Käsiteltävän pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Pinnoitustyötä ei saa tehdä voimakkaassa auringonpaisteessa.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Alustan tulee olla riittävän kuiva ja kovettunut ennen pintakäsittelyä. Kuivumis- ja kovettumisaikaan vaikuttavat mm. olosuhteet sekä laastikerroksen paksuus. Maalaamattomat pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Sileät ja lasimaiset betonipinnat tulee aina käsitellä mekaanisesti riittävän pintaprofiilin aikaansaamiseksi ja sementtiliiman poistamiseksi. Betonipinnoille, joissa on runsaasti huokosia, suositellaan ylitasoitusta Finnseco Polytop -pinnoituslaastilla tai Finnseco Ylitasoituslaastilla.

Aikaisemmin maalattu pinta:
Pinnat puhdistetaan liasta, pölystä ja suoloista. Homehtuneet, sammaloituneet ym. pinnat pestään Tikkurilan Homeenpoistolla käyttöohjeen mukaisesti. Hilseilevät ja heikosti kiinni olevat maalikerrokset poistetaan. Poistomenetelmä valitaan alustan lujuuden ja poistettavan maalityypin mukaan (esim. teräsharjaus, kuumavesipainepesu tai vesi-hiekka pesu). Tarvittavat korjaukset, paikkaukset ja tasoitukset tehdään Finnseco tuotteilla käyttöohjeiden mukaisesti.
Pohjustus
Pohjustuksen tarve määritellään tapauskohtaisesti. Liituava alusta suositellaan pohjustettavaksi Tikkurilan Hydrosolipohjusteella. Alustan veden hylkivyyttä voidaan parantaa Tikkurilan Silikonipohjusteella. Pohjustustyö suoritetaan ko. tuotteen käyttöohjeen mukaisesti.
Pohjamaalaus
Pohjamaalaus Finngard Silikonihartsimaalin ja Tikkurilan Pohjustegeelin seoksella (seossuhde 1 litran astia Pohjustegeeliä 10 litran astiaan Finngard Silikonihartsimaalia). Finngard Silikonihartsimaali tulee sävyttää Kivipinnoitteet -värikartassa ilmoitetun pohjamaalivärisuosituksen mukaisesti.
Pintakäsittely
Ruiskutus (1-kerran käsittely)
Pinnoitetta levitetään ohut kerros pohjamaalatulle pinnalle.

Ruiskutus (2-kerran käsittely)
Pinnoitetta levitetään runsaasti pohjamaalatulle pinnalle. Pinnoite tasataan teräslastalla. Ensimmäisen pinnoitekerroksen kuivuttua, levitetään ohut kerros pinnoitetta yhtenäisesti ruiskuttaen.

Lastalevitys (1-kerran käsittely)
Pinnoitetta levitään teräslastalla tasainen noin 2 mm paksuinen kerros noin 1-2 m² alueelle kerrallaan. Levitetty kerros tasataan teräslastalla.

Lastalevitys ja hiertäminen (2-kerran käsittely)
Pinnoitetta levitään teräslastalla tasainen noin 2 mm paksuinen kerros noin 1-2 m² alueelle kerrallaan. Levitetty kerros tasataan teräslastalla. Ensimmäisen pinnoitekerroksen kuivuttua, levitetään ohut kerros pinnoitetta teräslastalla. Pinta hierretään välittömästi Tikkurilan muovihiertimellä. Mikäli hierrin ei liiku kevyesti, poistetaan liika pinnoite teräslastalla.

HUOMIOITAVAA
Sekoita Finngard Kivipinnoite perusteellisesti ennen käyttöä. Luonnonkiven värisävy voi vaihdella hieman louhitusta kivierästä riippuen. Jos käyttämissäsi purkeissa on eri valmistuseriä, pinnoita uuden ja vanhan erän rajakohta seoksella 1 osa vanhaa pinnoite-erää ja 1 osa uutta pinnoite-erää. Pyri järjestämään työ niin, että rajakohta tulee mahdollisimman huomaamattomaan kohtaan.

Maalaamattomiksi tarkoitetut pinnat on suojattava työn ajaksi.
Työvälineiden puhdistus
Työvälineet pestään vedellä. Hieman kovettuneen pinnoitteen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Likaantunut pinta voidaan pestä varovasti painepesulla ilman pesuainetta aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pintakäsittelystä. Pintaan saattaa jäädä pesusta pysyvä jälki, joten pesualue tulee rajata huomaamattomasti rakenteen linjojen mukaan. Irtonainen lika on suositeltavinta poistaa kuivana kevyesti pehmeällä harjalla ilman hankausta.

Levän tai homeen poistoon voidaan käyttää Tikkurilan Homeenpoistoa ja hyvää huuhtelua. HUOM. Pinta vaatii aina uuden pintakäsittelyn homepesun jälkeen.
Huoltokäsittely
Finngard Kivipinnoitteella käsitellyn pinnan huoltomaalaukseen soveltuvat Finngard Kivipinnoite tai peittävään ylimaalaukseen Finngard Silikonihartsimaali. kts. kohdat Esikäsittely, Pohjustus ja Pinnoitus.
EU VOC -raja-arvo
(Cat A/c) 40 g/l(2010)
Finngard Kivipinnoite sisältää VOC max. 40 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR ei luokiteltu
jar280211 / lehte140716 / niear290311 / 677-s


CE
CE logo
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-0677-5001
EN 15824:2009
Orgaanisiin sideaineisiin pohjautuva pinnoite ulkokäytössä
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
V2
Veden läpäisevyys
W2
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 0,3 MPa
Palokäyttäytyminen
C-s1,d0


Takaisin