TUOTESELOSTE
1.1.1970
(entinen pvm. 1.1.1970)
 

Durosil silikonialkydiöljymaali

 
Valmistus lopetettu
1.1.2010
Korvaava tuote Teho Öljymaali
 

TYYPPI
Moderni säänkestävä silikonialkydiöljymaali. Maalaustarvikeryhmä 45 (RT-luokitus).
SOVELTUVUUS
Käsittelemättömien, teollisesti pohjamaalattujen tai aikaisemmin öljymaalilla maalattujen sahattujen ja höylättyjen puupintojen ulkomaalaukseen.
KÄYTTÖKOHTEET
Lautaverhoillut ulkoseinät, vuorilaudat, ulko-ovet, kaiteet, lipputangot, puuaidat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu ulkoseiniin Tuote on puolikiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
6
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
11
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
45.1 Öljymaalit ulkokäyttöön RL 5...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja C
Kiiltoryhmä
Puolikiiltävä (3/RT-luokitus)
Riittoisuus
Sahatulle puupinnalle 6-8 m2/l. Höylätylle puupinnalle 9-11 m2/l.
Pakkaukset
Perusmaalit: 0,225, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Ohenne
Lakkabensiini 1050
Työtapa
Sively.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Maalattu pinta on kosketuskuiva noin 7 tunnin kuluttua. Päällemaalaus vuorokauden kuluttua pohjamaalauksesta. Kuivuminen hidastuu paksuissa kalvoissa, ilman lämpötilan laskiessa tai suhteellisen kosteuden ollessa korkea.
Kemikaalienkestävyys
Öljymaalien ominaisuuksiin kuuluu maalipinnan himmeneminen säärasituksessa ajan myötä.
Kiinteäainetilavuus
n. 50 % väristä riippuen.
Tiheys
n. 1,1 kg/l väristä riippuen, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Sulje purkki huolellisesti seuraavaa käyttökertaa varten.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva, ilman lämpötilan vähintään +5°C ja suhteellisen kosteuden alle 80 % maalaustyön ja kuivumisen aikana. Suorita maalaustyö niin, että maalikalvo ehtii pintakuivua ennen mahdollisen iltakasteen laskeutumista, sillä kosteus aiheuttaa tuoreen maalipinnan himmenemistä.
Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista käsittelemätön puupinta mahdollisesta liasta, homeesta ja irtoavasta aineksesta. Pohjusta pinta mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa Valtti-Pohjusteella. Suojaa ruostuvat metalliosat, kuten naulankannat, Rostex ruosteenestopohjamaalilla. Poista irtoava pihka ja käsittele oksakohdat Oksalakalla.
Ennen öljymaalilla maalattu pinta:
Poista irtoava maali kaapimella ja harjaa pinta puhtaaksi teräsharjalla. Pese likaantuneet ja homehtuneet pinnat Tikkurilan Homeenpoistoliuoksella tai Tehopesulla käyttöohjeen mukaan. Käsittele puupuhtaat pinnat Valtti-Pohjusteella.
Maalaus
Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä maalierä yhteen astiaan sekoitettuna mahdollisten värierojen välttämiseksi. Sekoita maali hyvin ennen käyttöä. Maalaa siveltimellä. Pohjamaalaa Öljypohjalla tai 5 % Lakkabensiinillä tai 5 % Valtti-Pohjusteella ohennetulla Durosililla. Pintamaalaa ohentamattomalla Durosililla yhden tai viimeistään muutaman vuorokauden kuluttua pohjamaalauksesta. Tarvittaessa voi pintamaalia ohentaa Lakkabensiinillä 1050.
Käsittele puun päätypinnat erityisen huolellisesti.
Huoltomaalaus:
Durosil voidaan huoltomaalata Durosililla, Teholla, Ultralla tai Pika-Teholla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Tikkurilan Pensselipesulla tai Lakkabensiinillä 1050.
Hoito-ohjeet
Maalattua pintaa on käsiteltävä varoen, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 4 viikossa. Pian käsittelyn jälkeen pinta voidaan puhdistaa kevyesti pehmeällä harjalla.
Aikaisintaan 1 kuukauden kuluttua maalaamisesta voidaan likaantunut pinta puhdistaa Huoltopesulla (1 osa Huoltopesua 10 osaan vettä). Puhdista tahrat ja erittäin likaiset pinnat vahvemmalla huoltopesuliuoksella (1:1). Pesun jälkeen huuhtele pinnat ja anna kuivua.
Huoltokäsittely
Huoltomaalaus:
Durosil voidaan huoltomaalata Durosililla, Teholla, Ultralla tai Pika-Teholla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty raskas (alifaattinen liuotinbensiini) SYTTYVÄÄ. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää metyylietyyliketoksiimia, tolyylifluanidia ja kobolttioktoaattia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Huom! Tuotteen kostuttamat rievut ja trasselit tai tuotteen hiontapöly voivat syttyä itsestään, joten ne on säilytettävä vedellä kostutettuna ennen hävitystä, kuivattava mieluiten ulkona avoimessa tilassa tai poltettava välittömästi. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR -
ofl191205 / lko260906 / akk060406 / 545-s


Takaisin