TUOTESELOSTE
14.9.2015
(entinen pvm. 1.9.2008)
 

Dicco Tinneri

 
Valmistus lopetettu
31.12.2018
 

TYYPPI
Maalien ja lakkojen ohenne.
SOVELTUVUUS

Nitroselluloosamaalien ja- lakkojen ohenne ja työvälineiden pesu.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Nitroselluloosamaalien ja- lakkojen ohentaminen.

TEKNISET TIEDOT
Pakkaukset
1 l, 3 l, 10 l
Tiheys
0,87 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Laimennus
Tarpeen mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Helposti syttyvä
Helposti syttyvä
Haitallinen
Haitallinen
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty kevyt ja isobutanolia ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. HÖYRYT VOIVAT AIHEUTTAA UNELIAISUUTTA JA HUIMAUSTA. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Käyttöturvallisuustiedote

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen jäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen.
KULJETUS
VAK/ADR 3 II
mit290805 / ars240608 / mkv140915 / 006 1020


Takaisin