TUOTESELOSTE
26.8.2005
(entinen pvm. 1.10.2004)
 

Dicco pulituuri

 
Valmistus lopetettu
1.9.2012
 

TYYPPI
Tasoitusneste kiiltävällä selluloosalakalla, esim. Dicco huonekalulakalla, lakatun pinnan kiilloitukseen.
SOVELTUVUUS
Nitroselluloosalakkojen viimeistelyyn.
KÄYTTÖKOHTEET
Kalusteet, soittimet ym. puuesineet sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on liuoteohenteinen
Pakkaukset
0,5 l
Ohenne
1029
Kovettuminen
Kuivumisaikaan vaikuttavat tuuletus, ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila.
Kiinteäainetilavuus
< 1 %
Tiheys
0,8 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin. Sulje vajaa astia huolellisesti seuraavaa käyttöä varten.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Tasoitettavan pinnan on oltava kuiva, alustan ja ilman lämpötilan yli +15°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
Esikäsittely
Hio hyvin kuivunut lakkapinta vesihiomapaperilla (karkeusaste 600). Poista pöly nihkeällä rievulla.
Asennus
Puleeraus:
Tee kiillotustuppo käärimällä pumpulia tai trasselia nukkaamattoman valkoisen puuvillakankaan sisälle. Kostuta tuppo pienellä määrällä pulituuria ja poista ylimääräinen pulituuri painamalla tuppoa esimerkiksi paperia vasten. Vedä tuppo pitkillä vedoilla lakan yli ja lisää tarvittaessa pulituuria tuppoon. Pidä tuppo jatkuvassa liikkeessä, jotta lakka ei ehdi liueta pulituuriin ja pinta vaurioitua. Jatka työskentelyä kunnes pinta on saavuttanut halutun kiillon.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Ohenteella 1029.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Helposti syttyvä
Helposti syttyvä
Sisältää: Denaturoitua etanolia Vältettävä liuotehöyryn hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Ei saa päästää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 II
mit220805 / mke260805 / als127005 / 005 1920


Takaisin