TUOTESELOSTE
9.2.2006
(entinen pvm. 26.8.2005)
 

Dicco pohjustus- ja hiontalakka

 
Valmistus lopetettu
1.9.2012
 

TYYPPI
UV-suoja-ainetta sisältävä nitroselluloosalakka puupinnoille.
SOVELTUVUUS
Sisäkäyttöön Dicco -lakkojen pohja- ja hiontalakaksi puu-, lastulevy- ja puukuitulevypinnoille käyttöohjeen mukaan. Kertalakkaus vähentää auringon ultraviolettisäteiden kellastavaa vaikutusta.
KÄYTTÖKOHTEET
Huonekalut.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on himmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
8
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
77 Selluloosalakat sisäkäyttöön RL 1...3 (RT-luokitus)
Kiiltoryhmä
Himmeä (5/RT-luokitus)
Riittoisuus
8-10 m2/l.
Pakkaukset
1 l, 3 l
Ohenne
Dicco Tinneri 1020
Työtapa
Ruiskutus, sively, upotus Korkeapaineruiskutus -suutin 0,011" - 0,013" eli 0,280 - 0,330 mm -ohennemäärä 15-20 til. %
Kovettuminen
Pölykuiva 10–15 minuutissa, hiontakuiva 1 tunnissa. Seuraava lakkaus voidaan suorittaa 1 tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa.
Kemikaalienkestävyys
Kestää lakkabensiiniä ja tärpättiä, mutta ei tinneriä eikä alkoholia.
Kiinteäainetilavuus
12 %.
Tiheys
0.9 kg/l, ISO 2811
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Sulje astia huolellisesti seuraavaa käyttöä varten.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lakattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +20°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
Esikäsittely
Puhdista pinnat liasta, pölystä tms.
Asennus
Sekoita lakka hyvin ennen käyttöä ja ohenna Dicco tinnerillä matalapaineruiskukäytössä 40–50 til.-%, sivellinkäytössä ja upotuksessa n. 10–15 til.-%.
Kertalakkaus vähentää ultraviolettisäteiden puuta kellastavaa vaikutusta – ohennemäärä 15–20 til.-%.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Dicco Tinnerillä 1020 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n 1 kk:n kuluttua lakkaamisesta: Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä ja neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Helposti syttyvä
Helposti syttyvä
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Tolueenia ja isobutanolia. TERVEYDELLE HAITALLISTA HENGITETTYNÄ. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Ei saa tyhjentää viemäriin. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen jäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 II
mit260106 / mke260805 / lko090206 / 0051442


Takaisin