TUOTESELOSTE
29.8.2005
 

Dicco petsi

 
Valmistus lopetettu
1.9.2012
 

TYYPPI
Perinteinen petsiliuos puupinnoille. Koostuu liukenevista, valonkestävistä väriaineista.
SOVELTUVUUS
Puiset huonekalut sisätiloissa
KÄYTTÖKOHTEET
Huonekalut

TEKNISET TIEDOT
Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
12
m2/l
Värisävyt
Antiikkimahonki, Jalotammi, Patina, Vanha Pähkinä.
Riittoisuus
10-12 m2/l
Pakkaukset
250 ml
Ohenne
Dicco Tinneri 1020
Työtapa
Sively (esim. vaahtomuovisiveltimellä), ruiskutus, upotus.
Kovettuminen
Päällelakattavissa 20 min. kuluttua.
Tiheys
0.8 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Huonosti suljettu tai vajaa astia ei kestä pitkäaikaista varastointia.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lakattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +5ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Puhdista pinta liasta ja pölystä.
Asennus
Sekoita petsi huolellisesti. Liuos on käyttövalmis. Tarkista petsin väri ja voimakkuus ennen pinnan käsittelyä. Tarvittaessa voit laimentaa Dicco petsiä Dicco Tinnerillä tai lisätä petsiä Dicco huonekalulakkaan. Levitysmenetelmä vaikuttaa pinnan lopulliseen väriin. Suurille pinnoille suosittelemme levitysmenetelmäksi ruiskutusta. Petsattu pinta pitää aina lakata vähintään 2 kertaan kiiltävällä tai puolihimmeällä Dicco huonekalulakalla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Dicco tinnerillä tai Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n 1 kk:n kuluttua petsaamisesta ja lakkaamisesta: Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä ja neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Helposti syttyvä
Helposti syttyvä
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Etanolia ja 2-(propyylioksi)etanolia TERVEYDELLE HAITALLISTA JOUTUESSAAN IHOLLE. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Eristettävä sytytyslähteistä – Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 III
mit290805 / inh290805 / als190805 / 411


Takaisin