TUOTESELOSTE
15.8.2006
(entinen pvm. 1.8.2004)
 

Dicco metallilakka

 
Valmistus lopetettu
1.9.2012
 

TYYPPI
Saponilakka.
SOVELTUVUUS
Sisäkäyttöön. Muodostaa ohuen näkymättömän suojakerroksen kiillotetuille metallipinnoille. Vähentää metallipintojen tummumista.
KÄYTTÖKOHTEET
Esim. kiillotetut messinki-, kupari- ja pronssiesineet sisätiloissa.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on kiiltävä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
10
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
14
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
77 Selluloosalakat sisäkäyttöön RL 1...3 (RT-luokitus)
Kiiltoryhmä
Kiiltävä (2/RT-luokitus)
Riittoisuus
10-14 m2/l.
Pakkaukset
1/3 l
Ohenne
Dicco Tinneri 1020
Työtapa
Ruiskutus, sively, upotus
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
Pölykuiva 10 min. Seuraava lakkaus voidaan tarvittaessa suorittaa n. 1/2 tunnin kuluttua.
Kemikaalienkestävyys
Kestää tärpättiä ja lakkabensiiniä, ei kestä esim. tinneriä eikä alkoholia.
Kiinteäainetilavuus
4 %.
Tiheys
0,9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lakattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +20°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
Esikäsittely
Puhdista lakattavat pinnat liasta, rasvasta ja öljystä liuotinpesulla tai pyyhinnällä.
Lakkaus
Sekoita lakka hyvin ennen käyttöä. Ohenna Dicco tinnerillä 1020 ruiskutusta varten 10-15% ja upotuskäyttöön 10%. Sivelykäytössä ei ohenneta. Levitä ruiskulla, siveltimellä tai upottamalla kertaalleen.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Dicco tinnerillä 1020 tai Tikkurilan Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n 1 kk:n kuluttua lakkaamisesta: Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä ja neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Helposti syttyvä
Helposti syttyvä
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty kevyt, ja isobutanolia HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. VAKAVAN SILMÄVAURION VAARA. ÄRSYTTÄÄ IHOA. HÖYRYT VOIVAT AIHEUTTAA UNELIAISUUTTA JA HUIMAUSTA. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 II
mit260106 / akk170106 / nvi150206 / 0051436


Takaisin