TUOTESELOSTE
1.12.2006
(entinen pvm. 26.8.2005)
 

Dicco huonekalulakka, puolihimmeä

 
Valmistus lopetettu
1.9.2012
 

TYYPPI
Nitroselluloosalakka puupinnoille.
SOVELTUVUUS
Sisäkäyttöön puu-, lastulevy- ja kovalevypinnoille käyttöohjeen mukaan.
KÄYTTÖKOHTEET
Huonekalut.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on puolihimmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
7
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
9
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
77 Selluloosalakat sisäkäyttöön RL 1...3 (RT-luokitus)
Kiiltoryhmä
Puolihimmeä (4/RT-luokitus)
Riittoisuus
Riittoisuus 7-9 m2/l.
Pakkaukset
1 l
Ohenne
Dicco Tinneri 1020
Työtapa
Sively, ruiskutus, upotus
Kovettuminen
Pölykuiva 10 min. Seuraava lakkaus voidaan tehdä n. ½ tunnin kuluttua normaaliolosuhteissa.
Kemikaalienkestävyys
Kestää tärpättiä ja lakkabensiiniä, ei tinneriä eikä alkoholia.
Kiinteäainetilavuus
17 %.
Tiheys
0,9 kg/l, ISO 2811.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen. Sulje astia huolellisesti seuraavaa käyttöä varten.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Lakattavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +20 ºC ja ilman suhteellisen kosteuden alle 70 %.
Esikäsittely
Puhdista pinnat liasta, pölystä yms.
Asennus
Sekoita lakka hyvin ennen käyttöä. Ohenna Dicco Tinnerillä sivelykäyttöön 20 til.-%, matalapaineruiskutukseen 40–50 til.-% ja upotukseen 10–15 til.-%. Pohjalakkana voit käyttää Dicco pohjustus- ja hiontalakkaa. Lakkaa 6–9 kertaa. HUOM! Uusi lakkakerros sulattaa edellisen käsittelyn, joten siveltäessä työskentelyn on oltava ripeää ja lakka levitettävä kertavedolla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Dicco Tinnerillä tai Pensselipesulla.
Hoito-ohjeet
Tarvittaessa aikaisintaan n 1 kk:n kuluttua lakkaamisesta: Puhdista pinta kevyesti nihkeäksi puristetulla siivousvälineellä ja neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella. Pinta ei saa jäädä märäksi.
Pintakäsittelyn jälkeen pintoja on käsiteltävä varoen muutamien viikkojen ajan, sillä tuote saavuttaa lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä normaaliolosuhteissa noin 1 kk:n kuluttua. Mikäli pintoja joudutaan puhdistamaan pian pintakäsittelyn jälkeen puhdista pinta kevyesti pehmeällä harjalla.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Helposti syttyvä
Helposti syttyvä
Haitallinen
Haitallinen
Sisältää: Teollisuusbensiiniä, vetykäsitelty kevyt, ja isobutanolia HAITALLISTA: VOI AIHEUTTAA KEUHKOVAURION NIELTÄESSÄ. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. HÖYRYT VOIVAT AIHEUTTAA UNELIAISUUTTA JA HUIMAUSTA. HAITALLISTA VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Vältettävä liuotehöyryn/ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen ja nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
VAK/ADR 3 II
mit240806 / akk080906 / lko070706 / 0051480


Takaisin