TUOTESELOSTE
27.6.2013
(entinen pvm. 10.7.2012)
 

Akvacoat Epoksimaali - Vanha laatu

 
Uusi laatu korvaa vanhan
1.3.2015
 

TYYPPI
Kaksikomponenttinen, vesiohenteinen epoksimaali.
SOVELTUVUUS
Uusien ja vanhojen betonilattioiden maalaukseen. Soveltuu myös aikaisemmin epoksimaaleilla ja pinnoitteilla käsitellyille betonilattioille. Voidaan käyttää myös sisätiloissa betoni-, tiili- ja mineraalilevypinnoilla.

Vain ammattikäyttöön.
KÄYTTÖKOHTEET
Lievän mekaanisen ja kemiallisen rasituksen alaisten teollisuus-, korjaamo- ja varastotilojen lattiat sekä autotallien, parvekkeiden, kellareiden ym. lattiat.

TEKNISET TIEDOT
Tuote soveltuu sisälattiaan Tuote on täyskiiltävä Tuote on vesiohenteinen Työväline: tela Työväline: sivellin Työväline: teräslasta
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
5
m²/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
10
m²/l
Maalaustuoteryhmä 2012
653 Lattioiden 2-komponenttiset vesiohenteiset epoksipintamaalit RL 03
Maalaustarvikeryhmä 2001
50 Vesiohenteiset reaktiomaalit RL 3...7 (RT-luokitus)
Perusmaalit
A ja CP
Kiiltoryhmä
Täyskiiltävä (1/RT-luokitus)
Riittoisuus
Pohjustus 5-7 m2/l
Pintamaalaus 7-10 m2/l

Käytännön riittoisuuteen vaikuttavat pinnan karkeus ja imukyky.
Pakkaukset
0,9 l, 2,7 l, 9 l (kaksoispurkkien sisältö yhteensä)
Ohenne
Vesi
Sekoitussuhde
1:2 (tilavuusosina)

Maaliosa 1 tilavuusosa
Kovete, sävytettävissä 2 tilavuusosaa
Työtapa
Sively, telaus tai lastalevitys.
Seoksen käyttöaika (+23 °C)
n. 1½ h
Kovettuminen
Pölykuiva 6 h.
Päällemaalauskuiva 16 h.
Täysin kovettunut 7 d.
Kiinteäainetilavuus
n. 45 %.
Tiheys
1,3 kg/l käyttövalmis seos, ISO 2811
Varastointi
Suojattava pakkaselta.
Poistumiskuvaus
Uusi laatu korvaa vanhan

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Betonin suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Esikäsittely
Uusi betonilattia:
Poista betonipinnasta sementtiliimakerros esim. pintahiontana tai suolahappopeittauksella. Poista hionnan jälkeen sementtipöly

Suolahappopeittaus tehdään laimennetulla liuoksella (1 osa väkevää suolahappoa, 4 osaa vettä). Peitattu lattia huuhdotaan runsaalla vedellä.

Alustan tulee olla kuiva, luja ja kiinteä ennen pintakäsittelyä.

Vanha betonilattia:
Puhdista lattia ja poista rasvat, öljyt, kemikaalit ja muut epäpuhtaudet Tikkurilan Maalipesulla hiomalla tai suihkupuhdistamalla. Avaa halkeamat, kolot ja kuopat terveeseen betoniin saakka esim. kulmahiomakoneella. Poista irtonainen aines ja pöly. Paikkaa kuopat, avatut halkeamat ja kolot esimerkiksi sementtipohjaisella tasoitteella tai epoksikitillä. Hio tasoitetut kohdat ympäröivän lattian tasoon ennen maalausta.
Maalaus
Sekoita sekä maaliosa että kovete ennen niiden yhdistämistä. Lisää maaliosa kovetteeseen (2:1 tilavuusosina) ja sekoita käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta hitailla kierroksilla (sekoitusaika n. 3-5 min). Huolimaton sekoitus tai väärä sekoitussuhde vaarantaa työn onnistumisen.

Pohjustus suoritetaan 5-15 % vedellä ohennetulla Akvacoat Epoksimaalilla. Ohenne lisätään valmiiseen seokseen huolellisesti sekoittaen.

Pintamaalaus suoritetaan aikaisintaan 16 h kuluttua pohjustuksesta. Pintamaalia voidaan ohentaa enintään 5 % vedellä.

KARHENNUS:
Voit vähentää maalatun pinnan liukkautta lisäämällä Liukueste karkeutusainetta Akvacoat Epoksimaalin joukkoon. Ensin tehdään maalaustyö normaalisti tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti. Akvacoat Epoksimaalin kuivuttua niin, että sen päällä voidaan kävellä, kuitenkin enintään vuorokauden kuluttua, tehdään liukuestekäsittely seuraavan ohjeen mukaisesti. Akvacoat Epoksimaali ohennetaan 20 til.-% vedellä. Sekoita hyvin käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta. Seokseen lisätään Liukueste karkeutusainetta suhteessa 1 purkki (0,3 l) karkeutusainetta noin 10 l Akvacoat Epoksimaaliseosta kohden. Sekoita komponentit hyvin käyttäen maalinsekoittimella varustettua porakonetta. Karkeutettu maali voidaan levittää lyhytnukkaisella telalla koko lattiapinnalle tai maalarinteipillä rajatulle osalle pintaa. Mikäli karkeutus on silmämääräisesti arvioituna liian harva, voi sitä parantaa toistamalla maalauksen uudella karkeutetulla seoksella parin tunnin kuivumisen jälkeen. Työn suorituksessa on otettava huomioon, että paksut maalikerrokset eivät kovetu kunnolla, vaan jäävät hyytelömäiseksi seokseksi.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet vedellä ja synteettisellä pesuaineella. Hieman kovettuneen maalin poistoon suositellaan Tikkurilan Pensselipesua.
Hoito-ohjeet
Maalattu pinta saavuttaa lopullisen kulutus- ja kemikaalikestävyytensä noin 2 viikon kuluttua pintakäsittelystä. Vältä puhdistuskäsittelyä tänä aikana. Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.
EU VOC -raja-arvo
(cat A/j) 140g/l(2010).
Akvacoat Epoksimaali sisältää VOC max. 140 g/l.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Ärsyttävä
Ärsyttävä
Ympäristölle vaarallinen
Ympäristölle vaarallinen
Kovete (A-osa): Sisältää: Isoforonidiamiinia ja nonyylifenolia ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Muoviosa (B-osa): Sisältää: Epoksihartsia (MP<700).Noudata käyttöturvallisuustiedotteen ohjeita. ÄRSYTTÄÄ SILMIÄ JA IHOA. IHOKOSKETUS VOI AIHEUTTAA HERKISTYMISTÄ. MYRKYLLISTÄ VESIELIÖILLE, VOI AIHEUTTAA PITKÄAIKAISIA HAITTAVAIKUTUKSIA VESIYMPÄRISTÖSSÄ Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteista on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.


YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai yleiselle kaatopaikalle. Toimita nestemäinen maalijäte ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Ympäristöseloste
KULJETUS
Kovete VAK/ADR 9 III Muoviosa VAK/ADR 9 III
mae281011 / klu270613 / 101-, 008 404


CE
CE logo
0809
Tikkurila Oyj
Kuninkaalantie 1
FI-01300 Vantaa
13
TIK-0101-5001
0809-CPD-0773
EN 1504-2:2004
Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet – Pinnoite
Kulutuskestävyys
painohäviö < 3000 mg
Voimakkaan kemiallisen rasituksen kestävyys
luokka II
Hiilidioksidin läpäisevyys
CO2sD > 50 m
Vedenimukyky
w < 0,1 kg/m²∙h0,5
Iskunkestävyys
Luokka I: ≥ 4 Nm
Vaaralliset aineet
NPD
Vesihöyryn läpäisevyys
luokka I, sD < 5 m
Tartuntalujuus vetokokeessa
≥ 2,0 N/mm²
Palokäyttäytyminen
Bfl-s1


Takaisin