TUOTESELOSTE
1.1.2006
(entinen pvm. 7.6.2004)
 

Ajoratamerkintämaali

 
Valmistus lopetettu
1.1.2005
Korvaava tuote Tie- ja katumaali vesiohenteinen
 

TYYPPI
Erittäin nopeasti kuivuva alkydi-kloorikautsumaali. Maalaustarvikeryhmä 99 (RT-luokitus)
SOVELTUVUUS
Merkintämaali asfaltti-, öljysora- ym. vastaavantyyppisille tie- ja katupinnoille.
KÄYTTÖKOHTEET
Asfaltti-, öljysora- ym. vastaavantyyppisille tie- ja katupinnoille.

TEKNISET TIEDOT
Tuote on täyshimmeä Tuote on liuoteohenteinen Työväline: tela Työväline: ruisku Työväline: sivellin
Tuotteen riittoisuus karkealla pinnalla
3
m2/l
Tuotteen riittoisuus sileällä pinnalla
5
m2/l
Maalaustarvikeryhmä 2001
99 Muut erikoistuotteet (RT-luokitus)
Värisävyt
Valkoinen ja keltainen.
Kiiltoryhmä
Täyshimmeä (6/RT-luokitus)
Riittoisuus
3 – 5 m²/l.
Pakkaukset
20 l
Ohenne
Ruiskuohenne 1032
Työtapa
Ruiskutus, pienille pinnoille sively tai telaus.
Kuivumisaika, +23 °C ilman suht. kosteus RH 50 %
N. 10 min. Kuivumisaikaan vaikuttavat ilman suhteellinen kosteus, lämpötila, tuulen nopeus ja maalin kerrospaksuus.
Säänkestävyys
Hyvä.
Kulutuksenkestävyys
Hyvä
Kiinteäainetilavuus
Valkoinen: n. 50 tilavuus-%.
Keltainen: n. 48 tilavuus-%.
Tiheys
Valkoinen: n. 1,6 kg/l. Keltainen: n. 1,5 kg/l.
Varastointi
Kestää kylmävarastoinnin ja -kuljetuksen.
Poistumiskuvaus
Valmistus lopetettu

KÄYTTÖOHJEET
Käsittelyolosuhteet
Maalattavan pinnan on oltava kuiva ja puhdas. Maalauksen ja maalin kuivumisen aikana pitää ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Pinta ei saa olla yli 3 °C ilmaa kylmempi.
Esikäsittely
Poista maalattavalta pinnalta hiekka ja muu irtonainen aines sekä öljy ja rasva.
Maalaus
Ruiskutus, pienille pinnoille myös sively tai telaus. Maali toimitetaan ruiskutusvalmiina. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Mikäli lämpötila on alhainen, ohennetaan maalia jonkin verran. Levitä maali ajoratamerkintöjä varten suunnitelluilla ruiskutuslaitteilla.
Työvälineiden puhdistus
Pese työvälineet Ruiskuohenteella 1032.
Hoito-ohjeet
Puhdista pinta harjalla, mopilla tai pölypyyhkeellä. Likaiset pinnat voit puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) pesuaineella kostutetulla siivousvälineellä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS
Haitallinen
Haitallinen
Helposti syttyvä
Helposti syttyvä
Sisältää: Tolueenia ÄRSYTTÄÄ IHOA. TERVEYDELLE HAITALLISTA: PITKÄAIKAINEN ALTISTUS VOI AIHEUTTAA VAKAVAA HAITTAA TERVEYDELLE HENGITETTYNÄ. VOI OLLA VAARALLISTA SIKIÖLLE. HÖYRYT VOIVAT AIHEUTTAA UNELIAISUUTTA JA HUIMAUSTA. Vältettävä liuotehöyryn/ ruiskutussumun hengittämistä. Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Ei saa tyhjentää viemäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Sisältää etyylimetyyliketoksiimia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

YMPÄRISTÖNSUOJELU JA JÄTEHUOLTO
Valmistetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen maalijäte on toimitettava ongelmajätteiden keräilypisteeseen. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.
KULJETUS
VAK/ADR 3 II
jar / 040604 / akk / 020106 / 006 7480, 910 0404


Takaisin